Asbestsanering

Asbest finns fortfarande i äldre hus och bör tas bort och bytas mot bättre material. Det kräver stor kunskap och omfattande säkerhetsåtgärder. Luftslussar, undertrycksfläktar samt personlig skyddsutrustning är ett måste då asbestfibrer annars kan skapa ohälsa för omgivningen.

Vi är auktoriserade att sanera asbest och vår personal tar hand om detta med största försiktighet och i enlighet med de ställda krav som finns från Arbetsmiljöverket. Vi tar även hand om provtagning av material som man misstänker kan innehålla asbestfibrer och lämnar en komplett dokumentation till kunden när arbetet är utfört.

Kontakta oss

Asbest Bild 1
Asbest Bild 2
Asbest Bild 3
Asbest Bild 4
Asbest Bild 5